Zielony, lokalny szlak konny
Dorota Wrona

Oznaczony jest zieloną kropką wpisaną w biały kwadrat. Zielony szlak konny to pętla o długości ok. 65 km wijąca się przez urozmaicony teren Kotliny Kamiennogórskiej poprzez Góry Kamienne, Krucze i Zawory oraz Wzgórza Krzeszowskie i Czarny Las. Rozpoczęcie podróży szlakiem jest możliwe w każdym jego punkcie, jednak opis rozpoczyna się od Czarnego Lasu, skąd bierze swój początek szlak niebieski.

 Lokalny szlak konny niebieski
fot. Dorota Wrona

Ten szlak konny oznaczony jest kolorem niebieskim czyli niebieską kropką wpisaną w biały kwadrat. Ma długość około 45 km. Szlak niebieski rozciąga się pomiędzy okolicą Czadrowa, wiedzie przez Rudawy Janowickie i Wzgórza Bramy Lubawskiej. Jest odcinkiem – nitką, którą można dowolnie połączyć w dwóch miejscach z zielonym szlakiem( w Czarnym Lesie i Kruczej Dolinie) lub Sudeckim( we wsi Paczyń).

tablica informacyjna