Mieroszów

Gmina Mieroszów to  malowniczy obszar Sudetów Środkowych u styku pasma Gór Stołowych i Kamiennych. Region posiada bardzo urozmaiconą budowę terenu, co stanowi o jego wyjątkowości. Południowo-zachodnia granica to Zawory i Ściany Mieroszowskie. Są to masywy należące do Gór Stołowych, obfitujące w bogate formy skalne. Północno-zachodnią granicę zajmuje Masyw Lesistej, którego najwyższym wypiętrzeniem jest Lesista Wielka (851 m). Od wschodu w głąb gminy wcina się masyw Gór Suchych z najwyższym szczytem Gór Kamiennych – Waligórą (936 m).

 Rzeka Ścinawka, przepływa głęboką, doliną między Stożkiem Wielkim (841 m), a Pasmem Lesistej ku Obniżeniu Mieroszowskiemu. Rzeka jest lewym dopływem Nysy Kłodzkiej i jedyną rzeką w Sudetach, której górny i dolny bieg znajduje się w Polsce, a środkowy w Czechach. Wzdłuż brzegu rzeki powstały wsie Unisław Śląski, Kowalowa, Golińsk oraz miasto Mieroszów. Nieco wyżej położone są sołectwa Rybnica Leśna, Nowe Siodło, Różana i Łączna.

Miejscowość Sokołowsko leży w głębokiej dolinie Gór Suchych, przez którą przepływa potok Sokołowiec. Góry Suche zajmują największą część gminy i stanowią główną atrakcję geograficzną tego regionu. Zbudowane z porfirów i melafirów charakteryzują się głębokimi i wąskimi dolinami oraz wysokimi grzbietami, często podciętymi urwiskami skalnymi.

Początki osadnictwa na tym terenie  to XII w. Pierwszym historycznym centrum osadniczym gminy był zamek Radosno, którego ruiny zachowały się do dziś w okolicach Sokołowska.

Od XIV w. funkcje administracyjne Radosna stopniowo przejmował Mieroszów

Mieroszów

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Pochodzi z 1745 r. W wyniku wojny austriacko – pruskiej nastąpiło przyłączenie...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Obiekt powstał z myślą o rowerzystach, ale znajdują się tu również siłownia...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Data powstania to około rok 1890. Po II wojnie światowej swoje miejsce znalazł tutaj...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Pochodzi z 1880 wybudowany w stylu Rohbaustill. W budynku mieszkał autor pierwszego...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Jak czytamy na tablicy oznaczającej zabytek to dom  szachulcowo-przysłupowy z 1803 r....

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Wybudowany został w 1876 r. wg projektu E. Opplera. Pierwotnie budynek nie miał dachu...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Jest to pozostałość mieszczącego się wcześniej w tym miejscu gospodarstwa. Budynek...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Budynek z 1876 r. w stylu willi szwajcarskich. Wybudowany został dla rodziny dr....

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Budynek, w którym kiedyś kwaterowano gości pobliskiego sanatorium  Villa...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Wybudowana w 1901 roku na terenie parku dr.Roemplera. Służył prawosławnym pacjentom....

Więcej...

Kategoria: przyroda
Gmina: Mieroszów

Poniżej szczytu Suchawa, na północno-zachodnim zboczu na wysokości około 840 m...

Więcej...

Kategoria: inne
Gmina: Mieroszów

Powstał w 1926 r. Wcześniej zmarłych chowano na cmentarzach w Unisławiu i...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Malutki budynek wiejski,  chata z XIX w., bedący przykładem sudeckiego budownictwa...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

W 1557 r. w zakolu rzeki Rybnej, na jej wysokim brzegu, przy skrzyżowaniu historycznych...

Więcej...

Kategoria: przyroda
Gmina: Mieroszów

Była to grota w lesie, odpowiadająca ówczesnej modzie atrakcja parku zdrojowego....

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Powstał końcem XIX wieku, w latach 20 ubiegłego wieku odbywały się w nim...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

 Wybudowany pod koniec XIX w. mieściła kawiarnią. Po wojnie przez wiele lat...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

W 1742 r. tutejsza gmina ewangelicka wzniosła typowy dla Śląska bezwieżowy Bethaus...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

W środku wsi nad doliną Ścinawki stoi niewielki kościół pw. Wniebowzięcia...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Pierwotnie protestancki, wzniesiony w latach 1883 -4. Budowle ufundowali kuracjusze....

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Kościół parafialny wzmiankowany już w 1350 roku był odsunięty poza obrys miasta....

Więcej...

Gmina: Mieroszów

W Unisławiu Śląskim w oparciu o plantację lawendy powstały produkty nietypowe dla...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Zoo jest malowniczo położone pomiędzy pasmami Gór Kamiennych i Stołowych. W...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Służył jako ujęcie wody Źródlanej. Jest jednym z niewielu pozostałych elementów...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Powstał w 70 latach XIXw. Upamiętniał nauczyciela medycyny z Berlina, z którym H....

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Postawiony w latach 60 XIX w. na cześć Aleksandra von Humbolddta, słynnego...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Wchodził w skład zespołu sanatoryjnego Brehmera. Po wojnie znajdowało się tu...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Pensjonat Tannenberg – obecnie dom mieszkalny przy głównej ulicy naprzeciwko...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Wybudowany został przed 1876 r. W latach trzydziestych XX w. przebudowany. Po II wojnie...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Wybudowany został około 1878 r. w miejscu dawnego domu hrabiny von Colomb. Był...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

W pobliżu Amfiteatru, współczesny sposób wykorzystania tego terenu, zobaczyć można...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

W 1554 roku w północno – zachodniej części rynku wzniesiono niewielki drewniany...

Więcej...

Kategoria: zamki, pałace
Gmina: Mieroszów

Pochodzi z II poł. XIII w. Ruiny położone są na wysokości (770 m n.p.m.) na górze...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

To dawny dom zdrojowy dr. Hermanna Brehmera z 1878 r. Projekt E. Opplera. ...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Kiedyś mieściło się tu sanatorium i dom towarowego Heindricha Pause. Obecnie dom...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Natchnienie braci Lumiere- to zespół sanatoryjny dr. Theodora Röemplera, który...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Budynek to sanatorium z przełomu XIX i XX w. Po II wojnie budynek funkcjonował jako...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Powstało w 1894 r. na zlecenie hrabiny Ruckler.  Po II wojnie przemianowane na...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Przełęcz Trzech Dolin to zimowe centrum sportów narciarskich Gminy Mieroszów. W...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Są to niskie drewniane budowle o charakterze noclegowo – wypoczynkowym. Zbudowane są...

Więcej...

Kategoria: przyroda
Gmina: Mieroszów

Są to bardzo niezwykłe twory powstały w wyniku zróżnicowanej odporności  i ruchów...

Więcej...

Kategoria: inne
Gmina: Mieroszów

Ukształtowanie terenu i prądy termiczne występujące w Górach Suchych sprzyjają...

Więcej...

Gmina: Mieroszów

Wieża widokowa znajduje się na Górze Parkowej. Dojdziemy do niej swobodnie spacerując...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Jest to najstarsza odrestaurowana część historycznej zabudowy (nr 28). Położona jest...

Więcej...

Kategoria: budynki
Gmina: Mieroszów

Usytuowany na wzniesieniu, pełnił funkcję schronienia dla pacjentów wędrujących po...

Więcej...

 

 

tablica informacyjna