Boguszów - Gorce

Historia gminy Boguszów-Gorce nierozerwalnie związana jest z górnictwem. Ale także hutnictwem i tkactwem. Pierwsze osady górnicze powstawały w okolicy już w XIV w., część z nich z powodu opłacalności wydobycia kruszców pozostawała w królestwie.

Czarny Bór

Gmina Czarny Bór położona jest pomiędzy masywem Trójgarbu i Krąglaka, pasmem Czarnego Lasu, Krzeszowskich Wzgórz, a Masywem Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Malownicze, pełne lasów i łąk położenie gminy jest jeszcze wciąż mało docenione przez turystów. A szkoda, bowiem przez ten teren prowadzi kilka szlaków rowerowych i pieszych, a zdobycie tutejszych wzniesień nie wymaga wielkiego trudu.

gmina Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra leży w południowej części województwa dolnośląskiego. Pomimo, że terenami otacza ze wszystkich stron miasto Kamienna Góra ono nie wchodzi w skład gminy stanowiąc odrębną jednostkę podziału terytorialnego.

Lubawka

Gmina Lubawka położona jest w południowo- zachodniej części województwa dolnośląskiego na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Jej powierzchnia wynosi ponad 138 km2. Środkowa część tego obszaru to jedno z największych obniżeń w Sudetach czyli Brama Lubawska. Od południa gmina sąsiaduje z Republiką Czeską.

Marciszów

Gmina wiejska Marciszów leży w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kamiennogórskiego pomiędzy Rudawami Janowickimi, Górami Wałbrzyskimi i Górami Kaczawskimi.

Mieroszów

Gmina Mieroszów to  malowniczy obszar Sudetów Środkowych u styku pasma Gór Stołowych i Kamiennych. Region posiada bardzo urozmaiconą budowę terenu, co stanowi o jego wyjątkowości. Południowo-zachodnia granica to Zawory i Ściany Mieroszowskie. Są to masywy należące do Gór Stołowych, obfitujące w bogate formy skalne. Północno-zachodnią granicę zajmuje Masyw Lesistej, którego najwyższym wypiętrzeniem jest Lesista Wielka (851 m). Od wschodu w głąb gminy wcina się masyw Gór Suchych z najwyższym szczytem Gór Kamiennych – Waligórą (936 m).

Stare Bogaczowice

Gmina Stare Bogaczowice to długa i barwna historia. Wsie znajdujące się w jej obrębie mają różne rodowody, a ich powstanie związane jest z ważnymi dla tego rejonu Dolnego Śląska rodami i klasztorami.

Szczawno-Zdrój

Szczawno Zdrój to jedno z ważniejszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Położone jest w Górach Wałbrzyskich. Zostało założone przed 1220 rokiem przez kolonistów niemieckich na polecenie księcia Henryka Brodatego. Taka informacja zawarta jest w najważniejszej dla regionu Księdze Henrykowskiej. Od XIII w. osada należała do dóbr zamku Książ. Prawdopodobnie już wówczas znane były źródła mineralne, ale jeszcze nie wykorzystywane do celów leczniczych.

tablica informacyjna