Poniżej znajduje się szkic żołnierzy pruskiego i austriackiego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Żołnierze pruski i austriacki).

Żołnierze pruski i austriacki