Poniżej znajduje się szkic tkaczki przy pracy. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Tkaczka).

Tkaczka