Poniżej znajduje się szkic rycerza. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Rycerz).

Rycerz