Poniżej znajduje się szkic Rusałki. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Rusałka).

Rusałka