Poniżej znajduje się szkic kościoła w Rybnicy Leśnej. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (kościół Rybnica Leśna).

kościół Rybnica Leśna