Poniżej znajduje się szkic domu przysłupowego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Dom przysłupowy).

Dom przysłupowy