Żołnierze pruski i austriacki

Poniżej znajduje się szkic żołnierzy pruskiego i austriackiego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Żołnierze pruski i austriacki).

Rycerz

Poniżej znajduje się szkic rycerza. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Rycerz).

Witraż

Poniżej znajduje się szkic witraża z kamiennogórskiego ratusza. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Witraż).

Rusałka

Poniżej znajduje się szkic Rusałki. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Rusałka).

Wapiennik

Poniżej znajduje się szkic wapiennika. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Wapiennik).

Kobiece epitafium

Poniżej znajduje się szkic kobiecego epitafium. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Kobiece epitafium).

Tkaczka

Poniżej znajduje się szkic tkaczki przy pracy. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Tkaczka).

Dom przysłupowy

Poniżej znajduje się szkic domu przysłupowego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Dom przysłupowy).

Stół sądowy w Kochanowie

Poniżej znajduje się szkic stołu sądowego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Stół sądowy w Kochanowie).

Św. Jan Nepomucen

Poniżej znajduje się szkic sylwetki św. Jana Nepomucena. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Św. Jan Nepomucen).

tablica informacyjna