Poniżej znajduje się szkic sylwetki Cystersa. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Cysters).

Cysters