Poniżej znajduje się szkic sylwetki Bolka II Małego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Bolko II Mały).

Bolko II Mały