Poniżej znajduje się szkic bociana czarnego. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Bocian czarny).

Bocian czarny