Poniżej znajduje się szkic bazyliki w Krzeszowie. Możesz go zapisać na dysku, wydrukować i w wolnej chwili pokolorować. Plik dostępny jest również do pobrania w wersji pdf (Bazylika w Krzeszowie).

Bazylika w Krzeszowie