Drewniany Kościółek p.w. św. Jadwigi - skansen śląskiej sztuki protestanckiej

Kategoria: obiekt religijny
Gmina: Mieroszów [obiekty]
Dodany przez: bt

W 1557 r. w zakolu rzeki Rybnej, na jej wysokim brzegu, przy skrzyżowaniu historycznych dróg w kierunku Wałbrzycha i Unisławia wzniesiony został drewniany kościół. Niewiele jednak wiadomo o początkach budowli. Obronny z natury charakter miejsca jego lokalizacji mógłby wskazywać, iż już wcześniej znajdowała się tutaj jakaś budowla. Nie ma jednak dokumentalnego potwierdzenia tego faktu; późniejsze źródła podają jedynie, iż tutejsza świątynia była filialna wobec unisławskiej i nie została uposażona w grunt.
 W jego wnętrzu największe wrażenie sprawiają ściany i strop prezbiterium. Znajdują się tu 32 kasetony pokryte malowanymi na czerwono i czarno motywami maureskowymi. Dzięki podbojom arabskim poprzez Mauretanię sztuka zdobień tych dotarła do Europy, a w okresie renesansu trafiła do świątyń chrześcijańskich. Wiadomo również, że do 1654 r. kościół służył ewangelikom, następnie znalazł się w rękach katolików jako filialny kościół parafii w Unisławiu, później ze względu na małą liczbę katolików całą parafię przyłączono do Mieroszowa.
W 1608 r. wzniesiona została dzwonnica z bramą w murze okalającym kościół. Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z 161 l r. W 1863 w wizytacji biskupiej stwierdzono jego bardzo zły stan, był używany jedynie sporadycznie z okazji pogrzebów. Witraż z przedstawieniem NMP i Św. Anny i Joachima ufundowano w 1688 r. Wnętrze kościoła pokryto malowidłami patronowymi sygnowanymi G.H.S. w 1791 r. Stary pozytyw został w latach 1841-1858 wymieniony na nowy instrument, fundusze pochodziły w dużym stopniu z darowizny bogatego chłopa Johanna Friedricha Krain. W 1865 r. kościół otrzymał emporę organową.
Jest to malownicza budowla usytuowana w centrum wsi, zbudowana na kamiennej podmurówce, o konstrukcji zrębowej, kryta gontowym dachem. Kościółek jest jednonawowy, ma prostokątne prezbiterium z zakrystią.
Atrakcyjność zabytku podnosi stylowe wyposażenie wnętrza z początku XVII w. Znajduje się tu edikulowy ołtarz z 1611 r., czyli ołtarz skomponowany w układzie pionowym, tego typu ołtarze powstawały m. in w Brandenburgii i na Pomorzu w drugiej połowie XVI w. i pierwszej XVII, z reliefami o tematyce chrystologicznej. Współczesna mu jest ambona osadzona na polichromowanym słupie, oraz chrzcielnica. Ołtarz, ambona i chrzcielnica to triada liturgiczna, typowa dla ówczesnych kościelnych wnętrz luterańskich. W ten sposób podkreślano fundamentalną rolę chrztu (chrzcielnica) jako wejścia na drogę wiary, Eucharystii (ołtarz) jako uczestnictwa w ofierze Chrystusa i kazania (ambona), jako elementu umacniającego w wierze, która według nauki Marcina Lutra jest jedynym warunkiem uzyskania zbawienia. We wnętrzu zobaczymy zachowane drewniane ławy z początku XVII w.
Rybnicki kościół jest wspaniałym skansenem śląskiej sztuki protestanckiej na prowincji, którego nie dotknęła „barokizacja”, dziewiętnastowieczne modernizacje oraz zniszczenia okresu powojennego.
Szkoda tylko, że dość trudno go obejrzeć w środku.

Kościół w Rybnicy Leśnej - kolorowanka dla dzieci

 

Miejscowość Rybnica Leśna

Lokalizacja

Rybnica Leśna 1 , 58-352, Rybnica Leśna, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna