Kościół pw. św. Michała

Kategoria: obiekt religijny
Gmina: Mieroszów [obiekty]
Dodany przez: bt

Kościół parafialny wzmiankowany już w 1350 roku był odsunięty poza obrys miasta. Wynikać to mogło ze względów ideowych ponieważ na tym miejscu wyraźnie dominował nad zabudową mieszczańską. Świątynia stoi w pobliżu nieistniejącego już niewielkiego zamku Bolka II. Kościół uległ zniszczeniu w okresie wojny Trzydziestoletniej.
Obecny kształt architektoniczny pochodzi jednak z XVI wieku. W okresie tym budowla otoczona była dodatkowo murem o owalnym zarysie. Towarzysząca mu plebania została wzniesiona w 2 połowie XVI wieku. Wkrótce też, bo w 1574 roku powstał budynek sąsiadującej z nią szkoły. W 1593 roku podwyższono wieżę kościelną. W latach 1601-1603 rozbudowano kościół i szkołę. W początkach XVII wieku zespół był już w pełni ukształtowany. Nawa główna z płaskim sufitem posiada szeroki chór. Od północy i południa urządzone są empory. Ornamenty roślinne pokrywają ściany. Wiszą na nich obrazy Stacji Drogi Krzyżowej. Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów stylowych. Ołtarz główny reprezentuje barok z XVIII w. Podobnie jak dwa ołtarze boczne po bokach łuku tęczowego. Natomiast pod lewą emporą znajduje się późnorenesansowy ołtarz Matki Boskiej wyrzeźbiony około 1600r. Początek XVIII wieku to miasto z górującą ponad, podwyższoną i nakrytą nowym barokowym hełmem wieżę kościelną.

Miejscowość Mieroszów

Lokalizacja

Kościelna 10, 53-350, Mieroszów, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna