Bazylika Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej

Kategoria: obiekt religijny
Gmina: gmina Kamienna Góra [obiekty]
Dodany przez: bt

Kościół wybudowano na planie krzyża  z wydłużonym prezbiterium i umieszczonym za nim Mauzoleum Piastów Śląskich. Nad klasztornym dziedzińcem dominuje wysoka dwuwieżowa fasada kościoła. Szerokie belkowanie dzieli fasadę na trzy części. W strefie dolnej czyli kultu zwykłych śmiertelników, od lewej znalazły się figury patronów benedyktynów św. Scholastyki, Benedykta i Mojżesza przedstawiciela starego testamentu. Od prawej mamy św. Grzegorza jako przedstawiciela Nowego testamentu oraz świętych Bernarda i Ludgardę patronów cystersów. Po środku kartusz z koroną Habsburgów i napis wezwanie świątyni :Dom Łaski świętej Maryi. W środkowej części fasady związanej z kultem Maryi znajdują się pośrodku Maria Niepokalana, po lewej Zwiastowanie, po prawej nawiedzenia. Poniżej figury aniołów z tarczami na których wypisano przymioty Mesjasza wg. Proroctwa Izajasza. Górna strefa to kult Boga. Pomiędzy wieżami znajduje się grupa figuralna św. Trójcy tzw. Tron Łaski. Na wieżach znajdują się figury aniołów trzymające serca, północ - Jezusa, południe- Maryi. Nawa kościoła ma układ emporowo-halowy. Do nawy głównej przylegają płytkie kaplice z wewnętrznymi galeriami powyżej. Za nawą główną mamy krzyżującą się z nią nawę poprzeczną a dalej zakończone koliście prezbiterium. Na sklepieniu freski przedstawiają przymioty Emmanuela z proroctwa Izajasza. Na skrzyżowaniu naw namalowano iluzję kopuły, a w nim Chrystus w centrum Niebiańskiego Jeruzalem, który wita wniebowziętą Maryję. Po bokach fundatorzy bazyliki opactwa św. Jadwiga, Henryk Pobożny, księżna Anna oraz Bolko I pośród Przemyślidów i Piastów. W ołtarzu głównym umieszczono ikonę  w typie Marii Hodegetrii czyli przewodniczki. Jest to styl charakterystyczny dla kościoła wschodniego. Bizantyjska szata Matki Boskiej wskazuje na Średniowieczne pochodzenie malowidła ok. XIII w. W centrum ołtarza znajduje się  obraz przedstawiający wniebowzięcie Maryi namalowany przez Petera Brandla.

Nad portalami prowadzącymi do mauzoleum ustawione są alegoryczne figury Miłości i Nadziei. Na skrzyżowaniu naw stoją stalle wykonane przez Antona Donasila. Maję bogatą dekorację rzeźbiarską, grupy figuralne wyobrażające proroków, patriarchów starotestamentowych, apostołów, męczenników oraz uczonych. W bazylice znajduje się ogromna ilość dzieł sztuki baroku, która warta jest nawet kilkukrotnego obejrzenia.

Miejscowość Krzeszów

Lokalizacja

plac Jana Pawła II, 58-400, Krzeszów, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna