Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Krzeszówku

Kategoria: obiekt religijny
Gmina: gmina Kamienna Góra [obiekty]
Dodany przez: bt

Najprawdopodobniej właśnie w Krzeszówku znajdował się pierwszy klasztor benedyktynów ufundowany przez księżnę Annę wdowę po księciu Henryku Pobożnym. Gotycki kościół zaczęto budować w 1242 r i na początku  był jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Można przypuszczać, że budowla miała być trójnawowa i halowa, charakterystyczna dla budownictwa benedyktynów. Nie została jednak dokończona. Gdy benedyktyni opuścili Krzeszówek, na ich miejsce przybyli cystersi. Kościół w Krzeszówku nie został jednak przez nich dokończony wedle myśli poprzedników. Ten zakon wykorzystał tylko to, co zastał na miejscu. Swoje opactwo, zgodnie z wyznacznikami reguły klasztoru, ulokował w pobliskim Krzeszowie. W 1588 roku kościół został przykryty sieciowym sklepieniem i dobudowana została wieża, nawa boczna oraz zakrystia z kaplicą. W oknach umieszczono maswerki- geometryczne ażurowe dekoracje. W kaplicy nad zakrystią znajduje się malowidło ścienne Pokłon Trzech Króli z XVI w. Kościół posiada cenne i nietuzinkowe wyposażenie. Jeśli będziecie mieli szczęście zobaczyć jego wnętrze zwrócić należy uwagę na ołtarz główny. To dzieło Georga Schröttera, który jednak zwyczajowe barokowe zdobienia kwiatowe i roślinne zastąpił wspaniałymi rzeźbieniami owoców i warzyw. W centrum ołtarza znajduje się późnogotycka figura Madonny z Dzieciątkiem. To ona była najprawdopodobniej celem pierwszych pielgrzymek do opactwa. Ponad figurą znajduje się obraz Georga Neunhertza „Męczeństwo św. Wawrzyńca” Ołtarze boczne to również dzieło Georga Schröttera, zwrócić należy uwagę na bogate zdobienia, które jednak zwyczajowo nie są  barokowymi zdobieniami kwiatowymi i roślinnymi. Te artysta zastąpił wspaniałymi rzeźbieniami owoców i warzyw. W ołtarzu „warzywnym” północnym znajduje się obraz Georga Neunhertza „Matka Boska błogosławiąca cystersów”. W północnej nawie kościoła stoi grupa rzeźb wyobrażająca ukrzyżowanie, z lat 1446-54. Nadnaturalna wielkość rzeźb wynika stąd, ze pierwotnie znajdowały się wysoko pomiędzy nawą a prezbiterium pierwszego kościoła w Krzeszowie. Obok kościoła zobaczymy barokowa plebanię z 1733 r. Pod plebanią znajdują się średniowieczne podziemia będące prawdopodobnie cmentarzem benedyktyńskim. W ścianach widoczne są zagłębienia (nisze), w których mumifikowano zwłoki zakonników. Podziemia wyznaczają prawdopodobnie granice fundamentów pierwotnie planowanego kościoła benedyktynów. W jednej z piwnic zachował się również gotycki portal.

Można przypuszczać, że w czasach kiedy zaginęła krzeszowska ikona, kościół w Krzeszówku przejął rolę sanktuarium Maryjnego. Tak więc kościół w Krzeszówku to przypuszczalnie kolebka opactwa  i sanktuarium maryjnego w Krzeszowie.

Miejscowość Krzeszówek

Lokalizacja

58-400, Krzeszówek, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna