Kościół Czternastu Wspomożycieli w Lubawce

Kategoria: obiekt religijny
Gmina: Lubawka [obiekty]
Dodany przez: bt

Położony jest w malowniczej okolicy  na Podlesiu w Lubawce. Kościół został ufundowany przez Opata Bernarda Rosę z Krzeszowa w miejscu dawnej kaplicy odpustowej z 1626 r. Obok wzniesiono letni dom opatów oraz klasztorny folwark. Kościół został rozbudowany w 1722-23 r. Tak samo jak wcześniejsza kaplica, poświęcony został 14 Wspomożycielom i należy do bardzo nielicznych teraz w Europie kościołów propagujących taki kult. Obok wzniesiony został letni dom opatów, było to miejsce wypoczynku kolejnych dostojników. Oczywiście powstały również zabudowania folwarczne. Kompleks przetrwał do dziś, chociaż nie jest w najlepszym stanie. Dom Opatów to obecnie niezadbany budynek mieszkalny.   Wewnątrz kościoła znajduje się mi miedzy innymi wspaniały strop -polichromowane, drewniane belki stropowe i kasetonowy sufit.

Niezwykły jest ołtarz 14 Wspomożycieli z 1690. Został on przeniesiony tego do kościoła z Krzeszowa w 1728 r. Wielkie wrażenie robią barokowe polichromowane płaskorzeźby ołtarza. W wnętrzu znajdują się również obrazy olejne z wizerunkami świętych, organy.

Przed wejściem do kościoła znajduje się krypta z figurą św. Aleksego, nad którą znajduje się taras z figurami św. Barbary i Katarzyny.

Kult Czternastu wspomożycieli dotarł na Śląsk w II poł. XVII w. za sprawą cystersów z Krzeszowa. Oto Świeci męczennicy do których pielgrzymowali wierni:

Św. Katarzyna – pochodząca z królewskiego  aleksandryjskiego rodu starannie wykształcona kobieta przekonała kilkudziesięciu filozofów do przejścia na wiarę chrześcijańską. Skutkiem tego została  torturowana i ścięta. Uważana jest za najbardziej potężnego i skutecznego wspomożyciela. Patronuje zawodom związanym z kołem np. kolejarzy, tramwajarzy itp. uczonych i filozofów, studentów, wzywana podczas klęsk żywiołowych. Atrybut : księga, koło gałązka palmowa, piorun.

Św. Barbara – pochodząca z pogańskiej rodziny przeszła na chrześcijaństwo podczas pobierania nauki. Sprzeciw jej ojca wyraził się jej uwięzieniem a potem odebraniem jej życia. Zginęła prawdopodobnie ok. 305 r zabita mieczem przez swojego ojca. Patronuje pracującym z narażeniem życia, więźniom, patronka dobrej śmierci. Atrybuty miecz, kielich z hostią, wieża z trzema oknami ( uwięzienie przez ojca).

Św. Małgorzata – córka pogańskiego kapłana, nawrócona umartwiała ciało, nie zgodziła się wyjść za mąż za poganina i za to została wymyślnie torturowana. Legenda o jej życiu obfituje w smoki i inne bestie, zginęła ścięta przez kata. Patronuje rodzącym kobietom, położnym, niańkom, rannym i rolnikom. Atrybut: smok u stóp, palma męczeństwa.

Św. Błażej – był lekarzem troszczącym się o chorych i biednych. Prowadził życie pustelnicze, skąd został powołany na biskupa Sebasty. Aresztowany jako chrześcijanin, w więzieniu ratował dławiącego się chłopca a podczas tortur prosił boga o uzdrowienie chorych na gardło. Patron chorób laryngologicznych, lekarzy laryngologów, narzeczonych oraz muzyków grających na instrumentach dętych. Atrybut skrzyżowane świecie, strój biskupi.

Św. Pantaleon – syn poganina i chrześcijanki, znakomity lekarz. Po przejściu na chrześcijaństwo i rozpoczęciu bezpłatnego leczenia chorych został oskarżony przez pogańskich kolegów o czary. Torturowany, skazany na ścięcie został męczennikiem. Patronuje lekarzom, pielęgniarkom, samotnym, chorym na gruźlicę. Atrybut: ręce przybite do głowy, miecz, pochodnie, lekarstwa.

Św. Wit – dziecko pogan, nawrócony na chrześcijaństwo przez opiekunkę. Jako siedmiolatek czynił cuda za co prześladował go ojciec. Torturowany, rzucony na pożarcie lwom, wrzucony do wrzącego oleju – wychodził z tych prób bez szwanku. Ostatecznie zginął jako męczennik. Patronuje chorym na padaczkę, aptekarzom, aktorom, kotlarzom i tancerzom. Atrybuty : Kogut, kocioł z oliwą, lew.

Św. Cyriak – diakon pomagający prześladowanym chrześcijanom, po uwięzieniu uwolnił córkę cesarza od opętania jednak po odmowie złożenia ofiary pogańskim bogom został ścięty. Patronuje umierającym, osobom poddanym pokusom diabelskim. Atrybut: kocioł zolejejm szatan u stóp.

Św. Erazm lub Elmo – biskup Antiochii. Prześladowany jako chrześcijanin cudownie uwolniony przez Anioła nadal głosił ewangelię. Poddany torturom zmarł w wyniku ran. Patronuje marynarzom, żeglarzom, cierpiącym na bóle brzucha. Atrybuty: pręt lub kołowrót  z nawiniętymi jelitami wychodzącymi z brzucha.

Św. Dionizy – męczennik i misjonarz z Galii. Zapoczątkował biskupstwo w Paryżu. Poddany torturom został ścięty na górze Montmartre (góra Męczenników). Ścięty, wziął swoją głowę w ręce i przeszedł kilka metrów modląc się. Patron cierpiących na bóle głowy, pogryzionych przez psa, chorych na wściekliznę. Atrybuty: głowa w dłoniach.

Św. Achacjusz – rzymski legionista, setnik, torturowany za wyznawanie chrześcijaństwa. Ścięty przez kata. Patron lękających się śmierci, wątpiących, ciężko chorych. Atrybuty: Cierniowa korona, strój legionisty ( w Lubawce pokazany w średniowiecznej zbroi), palma męczeństwa, miecz.

Św. Eustachy – rzymski oficer. Podczas polowania ujrzał on jelenia, a pomiędzy jego bardzo okazałym porożem, krzyż. Przyjął chrzest wraz z rodziną. Ostatecznie jego i jego bliskich spalono w piecu. Patronuje leśnikom, myśliwym i strażakom. Atrybuty: jeleń z krzyżem pomiędzy rogami, krzyż, róg myśliwski.

Św. Idzi – był pustelnikiem, którego codziennie karmiła własnym mlekiem łania. Podczas polowania król chciał upolować zwierzę, które skryło się w pustelni. Wystrzelona strzała zraniła Idziego, który chronił łanię. Król poczuł się zobowiązany i wybudował w miejscu pustelni klasztor a Idzi został  opatem. Patronuje karmiącym matkom, lękającym się spowiedzi, myśliwym i łucznikom. Atrybut łania trafiona strzałą, habit benedyktyński.

Św. Krzysztof – był człowiekiem ogromnej postury i siły. Pomagał ludziom przenosząc ich przez rzekę. Pewnego dnia dźwigał niezwykle ciężkie dziecko, które na drugim brzegu rzeki wyjawiło mu, że jest Chrystusem Zbawicielem Świata. Został wiec chrześcijaninem a jego imię to „niosący Chrystusa”. Torturowany, ostatecznie został ścięty. Patronuje kierowcom, podróżującym i chorym zakaźnie. Atrybut: kij w ręce, na rękach dziecko trzymające kulę.

Św. Jerzy – syn chrześcijan, rzymski legionista, trybun. Po rozpoczęciu prześladowań chrześcijan rozdał majątek ubogim i bronił wyznawców Chrystusa. Torturowany i ścięty. Legendy podpowiadają, ze wałczył ze smokiem, który zjadał ludzi, pokonał go i wtedy wszyscy mieszkańcy miasta przyjęli chrześcijaństwo. Patron walki z e złem, rycerzy i wojskowych. Atrybut smok, biała chorągiew z czerwonym krzyżem, włócznia miecz.

Miejscowość Lubawka

Lokalizacja

Podlesie, 58-420, Lubawka, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna