Wapiennik w Leszczyńcu

Kategoria: muzeum
Gmina: gmina Kamienna Góra [obiekty]
Dodany przez: bt

Po prostu piec wapienniczy. Pochodzi z XIX w. służył do uzyskiwania wapna palonego używanego np. do odkwaszania gleby. Piec z Leszczyńca z okolicznych ciosów kamiennych, na planie sześciokąta gdzie ściany pochylone są do wewnątrz. Wapienniki rozgrzewano do temperatury 900-1000 °C najczęściej pozyskiwanym z pobliskich lasów drewnem lub węglem kamiennym (także torfem). Wkład ładowany był od góry za pomocą prostych, drewnianych konstrukcji.

Piec pracował w sposób ciągły. Otwór w górnej części szybu zasypywano na przemian warstwami kamienia wapiennego i paliwa. Wsad obsuwając się w dół szybu pieca był podgrzewany spalinami ze strefy wypału, następnie węgiel ulegał zapaleniu natomiast w strefie wypalania, gdzie temperatura dochodziła do 1200 °C, wapień ulegał rozkładowi według reakcji: CaCO3 + ciepło → CaO + CO2

Szyb pieca wapiennego w swojej górnej części miał nadbudowany zwężający się komin z cegły, w celu uzyskania większego ciągu i szybszego przebiegu procesu wypalania. Ponieważ proces ten wymaga utrzymania wysokiej temperatury, szyb pieca izolowany był z zewnątrz warstwą ziemi. Ściany wapiennika wzmacniano dodatkowo grubymi, metalowymi prętami. Wypalany surowiec zsypywał się w dół szybu  przeciwnie do ruchu gorącego powietrza. Wytworzony w procesie rozkładu dwutlenek węgla uchodził do atmosfery ze spalinami, a wapno palone ochłodzone w dolnej części pieca, było wybierane przez dolny szyb.

Wapiennik z Leszczyńca znajduje się w dobrym stanie, położony jest w górnej części wsi Leszczyniec pomiędzy Bobrzakiem (839 m np. m), a Wilkowyją (724 m n.p.m.) w dolinie potoku Wilczyniec.

Miejscowość Leszcyniec
Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna