Szczeliny wiatrowe – Wielka Lesista (851 m n.p.m) - Oddychająca Góra

Kategoria: przyroda
Gmina: Mieroszów [obiekty]
Dodany przez: bt

Są to bardzo niezwykłe twory powstały w wyniku zróżnicowanej odporności  i ruchów mas skalnych czyli  „Szczeliny Wiatrowe” znane były od dość dawna, pierwsza wzmianka o nich pochodzi z około 1428 r.
W XIX w. były chętnie odwiedzaną atrakcją turystyczną w tej części Sudetów (pod nazwą Windlöcher), po podjętych staraniach stały się jednym z pierwszych sudeckich pomników przyrody.
Dokładnie opisując jest to osobliwa sieć szczelin skalnych i spękań w górnej części stoku góry, w których występuje dwufazowy ruch powietrza, wdech i wydech. Wdech występuje w ciepłej porze roku, wówczas szczelinami wiatrowymi w pobliżu szczytu ciepłe powietrze zasysane jest do wnętrza góry. Przepływa ono przez system spękań, oziębia się i wypływa u podnóża góry. Wydech występuje w chłodnej części roku, zimne powietrze zasysane jest u podstawy góry, przepływa przez system kanałów, ogrzewa się i wypływa szczelinami w pobliżu szczytu. Zjawisko to zachodzi dzięki różnicy pomiędzy temperaturą skał we wnętrzu góry a temperaturą zewnętrzną. Najintensywniejszy ruch powietrza występuje, gdy różnica temperatur pomiędzy skałą a otoczeniem jest duża, wówczas ruch powietrza w szczelinach wytwarza akustyczne efekty zbliżone do buczenia. Zjawisko występuje w najcieplejszej oraz najchłodniejszej porze roku. Obecnie zjawisko cyrkulacji powietrza systemem szczelin nie jest już tak intensywne, być może dlatego ten fenomen przyrodniczy  stracił na popularności jaka miał niegdyś.

Miejscowość Mieroszów

Lokalizacja

58-100, Mieroszów, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna