Kolorowe Jeziorka

Kategoria: przyroda
Gmina: Marciszów [obiekty]
Dodany przez: bt

Są to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.). Powstały w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni, z których największa i najstarsza (z 1785 roku), usytuowana na terenie Purpurowego Jeziorka, nosiła nazwę Hoffnung. Pozostałe kopalnie to: Neues Glück (1793 – teren Błękitnego Jeziorka) i Gustav Grube (1796 – teren Zielonego Jeziorka). W kopalniach wydobywano w latach 1785–1925 piryt, przerabiany na kwas siarkowy w Płoszowie.

Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Żółte Jeziorko, okresowo wysychające, leży na wysokości ok. 555 m n.p.m., Purpurowe na wysokości ok. 560 m n.p.m., Szmaragdowe  na 635 m n.p.m., a najwyżej położone Zielone Jeziorko (zwane też Czarnym) na ok. 730 m n.p.m., jest ono najmniejsze i również okresowo wysycha.

Poniżej Purpurowego Jeziorka znajduje się zagłębienie, w którym często również jest woda. Od Purpurowego Jeziorka oddziela je kilkunastometrowy pas skałek z jaskinią. Obok wyrobisk znajdują się duże hałdy zmielonych skał.

Swój kolor Purpurowe Jeziorko zawdzięcza składowi chemicznemu ścian i dna wyrobiska, które obfitują w związki miedzi i żelaza, przede wszystkim piryt, który występuje tu w łupkach serycytowo–chlorytowych, a jego zawartość dochodzi do 10–12%. Woda w Purpurowym Jeziorku jest roztworem kwasu siarkowego o pH 3–3,5. Poza pirytem w skałach występują również pirotyn, chalkopiryt, miedź rodzima, sfaleryt, galena, boulangeryt, jamesonit, bournonit, chalkozyn, tetraedryt, limonit, syderyt, a z minerałów skałotwórczych: kalcyt, dolomit, wezuwian, zoizyt, pistacyt, talk, fluoryt, ilmenit i tytanit. Kolor wody w pozostałych jeziorkach determinują związki miedzi, a nie siarki. Woda w nich jest zdecydowanie czystsza, bez zapachu, czasami bywa bezbarwna.

Przez teren przyległy do jeziorek biegnie szlak turystyczny zielony z Wieściszowic na Wielką Kopę oraz niebieska droga rowerowa. Przy najniższym jeziorku znajduje się duży parking.

Najdogodniejszy dojazd to zjazd z drogi nr 5 w Marciszowie na drogę nr 328, na drodze tej umieszczone są drogowskazy "Kolorowe Jeziorka".

 

Miejscowość Wiesciszowice

Lokalizacja

58-410, Wieściszowice, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna