Ruiny Kalwarii na Świętej Górze

Kategoria: przyroda
Gmina: Lubawka [obiekty]
Dodany przez: bt

Święta Góra wznosi się nad Lubawką  na 701 m n.p.m.  Porośnięta jest  świerkowym lasem. Idąc na szczyt Świętej Góry podziwiać można ruiny zespołu kapliczek stanowiącej dawniej Drogę Krzyżową.

Jak możemy przeczytać w  niektórych  źródłach z jej powstaniem wiąże się legenda o prastarej sośnie stojącej na szczycie góry, której nie można było w żaden  sposób ściąć. Ówczesny właściciel góry Mlaspur Voyt przyrzekł, że z jej pnia powstanie  krzyż. To spowodowało, że nareszcie siekiery drwali poradziły sobie z drzewem. Jak potwierdzają źródła historyczne Voyt w 1740 roku ustawił na szczycie góry drewniany krzyż, a u podnóża góry wzniósł pierwszą drewnianą kapliczkę św. Anny. Od tego momentu Świętą Górę zaczęto nazywać miejscem cudownym. Opowiadano o nawróceniach pod krzyżem, co przyciągnęło licznych pielgrzymów i wędrowców. „Karol Jochmann, kolejny właściciel terenu, przyczynił się najbardziej do rozsławienia Świętej Góry ponieważ wybudował wygodną drogę na szczyt i kolejną stację kalwaryjną - kaplicę Zmartwychwstania. W 1839 roku Johann Schreiber ufundował kaplicę Świętego Grobu. W 1868 roku, w święto Wniebowstąpienia Marii.  ksiądz Haeffe z Kamiennej Góry poświęcił kaplicę Matki Bożej Bolesnej, ufundowaną przez rodzinę Krenke. Przy budowie kaplicy pomagali żołnierze szykujący się na front wojny austriacko-pruskiej. W 1880 roku Henryk Krenke przebudował na nowo rozsypującą się kaplicę św. Anny. A niespełna dziesięć lat później wzniósł kaplicę Ostatniej Wieczerzy w wyrobisku kamieniołomu, z którego pozyskiwano materiał na budowę dworca w Lubawce. Obok kaplicy na skałce ustawiono kamienną grupę figur z Ogrójca.  Na początku XX wieku wymieniono drewnianą kaplicę Zmartwychwstania na murowaną, a w 1905 roku ustawiono przed nią pomnik zasłużonego dla Lubawki proboszcza Józefa Ullricha, który mawiał, że Święta Góra jest jego ulubionym miejscem przebywania”  W II połowie XX wieku  Kalwaria i kaplice popadły w ruinę. Nie przetrwało pierwotne wyposażenie, pozostały niewielkie fragmenty malowideł na ścianach i nieliczne uszkodzone figury. Warto jednak wybrać się dzisiaj na spacer malowniczą trasą Drogi Krzyżowej ponieważ brak  przeżyć o charakterze religijnym rekompensuje niezwykła przyroda i tajemniczy nieco urok tego miejsca. 

Kaplice w zespole Kalwarii Lubawskiej, na Świętej Górze

- kaplica św. Anny, poł. XIX

-kaplica Ostatniej Wieczerzy, 1892

-kaplica Koronowania Chrystusa, poł. XIX

-kaplica Matki Boski Bolesnej, 1866

-kaplica Grobu Pańskiego, poł. XIX

-kaplica Zmartwychwstania, 1902

 

*Słownik geografii turystycznej Sudetów - Tom 8 - Kotlina Kamiennogórska Wzgórza Bramy Lubawskiej Zawory, pod red. Marka Staffy, Wrocław 1997

Latem i jesienią 2018 roku, grupa mieszkańców Lubawki, uporządkowała teren wokół kapliczek, posadziła kwiaty i krzewy ozdobne.

 

Miejscowość Lubawka

Lokalizacja

58-420, Lubawka, Dolnośląskie, Poland

Zapytaj o obiekt

Komentarze

tablica informacyjna